Nieuwe functie in SyndicusOnline: de leveranciersportaal

Deze functie werd gebouwd op aanvraag van een klant. Zo ziet u: uw feedback is belangrijk!

Overzicht

Vanaf nu kunnen gebruikers toegevoegd worden met als functie ‘Leverancier’. Zij kunnen dan inloggen en krijgen een heel apart dashboard te zien:

<image dashboard>

Hoe werkt dit?

Wanneer een mede-eigenaar of huurder een probleem meldt, kan u er vanaf nu ook één of meerdere taken aan koppelen. U kan deze taken natuurlijk ook aanmaken zonder een gemeld probleem.

Deze taak wijst u toe aan een leverancier en optioneel aan een van uw medewerkers om op te volgen. U kan er documenten en betrokken partijen zoals mede-eigenaars en andere leveranciers aan koppelen. U kan ook kiezen of u deze documenten met de leverancier deelt of niet.

Via een interactieve tijdlijn volgen u, de medewerker en de leverancier hoe de taak verloopt en uitgevoerd wordt.

Van zodra het probleem is opgelost, zet u de taak op ‘opgelost’ en kan u de mede-eigenaars op de hoogte stellen.

Op deze manier wordt alle informatie in verband met het opvolgen en beheren van opdrachten, al zijn dit klusjes of controles, op één plaats gebundeld. Met één muisklik krijgt u als syndicus een overzicht van alle taken die werden uitgevoerd voor een gebouw, en kan uKleine updates:

Daarnaast zijn ook enkele kleine updates uitgevoerd:

  • meldingen kunnen vanaf nu ook ‘discreet’ zijn, waardoor zij enkel door de meldende mede-eigenaar en syndicus gezien kunnen worden.
  • u kan vanaf nu ook mede-eigenaars toevoegen zonder email adres
  • u kan vanaf nu ook meerdere mede-eigenaars toevoegen met hetzelfde email-adres
  • de mobiele interface is sterk verbeterd (dit is een work in progress)
  • alle tabellen worden op termijn omgezet naar interactieve tabellen (zoals de documenten)
  • de synchronisatie met Burocenter Organimmo Syndic is verbeterd.
  • het dashboard is vernieuwd in functie van de taken en meldingenDubbele boekhouding

In afwachting van de module dubbele boekhouding, die ergens in het voorjaar live zal gaan, werd de vereenvoudigde boekhouding voor iedere syndicus die het niet gebruikte gedeactiveerd, om data-vervuiling te voorkomen. Zij die de vereenvoudigde boekhouding wél gebruiken, zullen in de loop van de komende weken gecontacteerd worden om overgezet te worden naar de beta versie van de module dubbele boekhouding.