volledig dubbele boekhouding

Een dubbele boekhouding volgens de wettelijke verplichtingen

 • Volledig dubbele boekhouding met genormaliseerd rekeningstelsel, resultatenrekening en balans.
 • Afrekeningen opmaken met verdeelsleutels en periodes.
 • importeren en afpunten van bankgegevens.
 • Voorschotten voor werk- of reservekapitaal inboeken.
 • En nog véél meer...

Algemene vergaderingen eenvoudig plannen en uitvoeren

 • Maak met enkele muisklikken een dagorde aan en verstuur die naar uw mede-eigenaars.
 • Koppelen van documenten en volmachten volgens de regels van wet.
 • Aanmaken en versturen van uitnodigingen.
 • Opvolgen dagorde tijdens vergadering, live invoeren van stemmen en aanmaak verslag.
 • Mede-eigenaars kunnen via smartphone of tablet mee volgen, stemmen en het verslag tekenen.
 • En nog véél meer...
volledig dubbele boekhouding
meterstanden ingeven

Documenten delen

De syndicus kan documenten uploaden en koppelen aan een algemene vergadering, de raad van beheer, een offerte of een bewoner. Afhankelijk hiervan krijgt een bewoner dit document wel of niet te zien. Bewoners kunnen optioneel een email krijgen met de melding dat het document online is gezet.

facturen delen

Facturen delen

Zonder boekhoudingsmodule kan de syndicus facturen toevoegen om de bewoners een eenvoudig overzicht te geven van de gemaakte kosten. De boekhoudingsmodule maakt een volledige dubbele boekhouding mogelijk.

kalender opstellen

Kalender opstellen

Via de kalender kan de syndicus allerlei data delen met de bewoners en/of huurders. Deze kalender kan ook gesynchroniseerd worden met iCal of Outlook.

bewoners forum

Een forum voor Bewoners

Via een forum kunnen mede-eigenaars en/of huurders discussiëren over de onderwerpen zoals voorgesteld op de algemene vergadering, of elkaar op de hoogte houden van nieuwtjes en activiteiten die het hele gebouw aanbelangen.

meldingen ingeven

Meldingen ingeven

Bewoners kunnen via een eenvoudig formulier een storing of gebrek melden in hun gebouw. Andere bewoners kunnen hierop bemerkingen geven. De syndicus wordt per mail hiervan op de hoogte gebracht en kan de melding updaten wanneer gepast. Bewoners kunnen dit via een eenvoudig overzicht opvolgen, alsook per mail indien gewenst.

contactgegevens bewoners

Contactgegevens van de VME delen

De mede-eigenaars en huurders kunnen de contactgegevens van andere bewoners opvragen, en ook elkaar via de site beveiligde berichten sturen. Het is mogelijk de bewoners toe te staan hun e-mailadres, telefoonnummer of andere gegevens niet te delen met de andere bewoners.

meterstanden ingeven

Meterstanden ingeven

De syndicus of optioneel de eigenaar/huurder kan meterstanden ingeven via een eenvoudige interface. Daarnaast kan de syndicus de factuur- of eenheidkost omrekenen naar een bedrag per kavel aan de hand van de quotiteiten en dit exporteren naar excel. Bewoners kunnen hun eigen meterstanden bekijken en overzichtelijk weergeven in grafieken.

toegang beperken

Toegangsrechten

Aan de raad van mede-eigendom, eigenaars en huurders kunnen verschillende rechten gegeven worden, zodat huurders slechts een deel van de site te zien krijgen. Deze rechten zijn instelbaar per onderdeel.

Wilt u meer weten? Probeer de demo of contacteer ons!