SyndicusOnline

SyndicusOnline Blog

Image

De aansprakelijkheidsverzekering van de syndicus

1. Praktijkvoorbeeld

Er blijkt schade aan de gevel van het gebouw. De syndicus contacteert een aannemer die de gevel uitvoerig herstelt. Nadat deze aannemer zijn factuur stuurt zijn enkele mede-eigenaars niet tevreden over de uitvoering (véél te uitgebreid) en weigeren de volledige factuur te betalen. De syndicus stelt de betaling van een deel van de factuur uit waarna de aannemer de vereniging in gebreke stelt. De kosten lopen op, waardoor de vereniging de syndicus op zijn beurt in gebreke stelt omdat hij niet voldoende stappen bij de diverse mede-eigenaars heeft ondernomen om een procedure te voorkomen...

Op dit moment ziet de syndicus een gigantische factuur op zich afkomen, indien hij geen aansprakelijkheidsverzekering heeft.

2.De wettelijke context

De wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, die op 1 september 2010 in werking trad, stipuleert in Art. 577-8:

 § 4. Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van medeëigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht :
10° een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars;

Indien het gaat over een niet-professionele syndicus, dus een mede-eigenaar die de taak van syndicus op zich neemt, betaalt de vereniging van mede-eigenaars de kosten van de verzekering.

3. De verzekeringen in SyndicusOnline

Op SyndicusOnline kan u via de instellingen de verzekeringspolis van uw gebouw ingeven. Indien gewenst kan u zelfs een scan van de polis er bij voegen.

Deze gegevens zien de mede-eigenaars van zodra ze ingelogd zijn, waardoor zij onmiddellijk gerust gesteld zijn.

Image

Wil je SyndicusOnline gebruiken?

Registreer je en gebruik het platform veertien dagen gratis, of contacteer ons.

Registreren