Het minimum genormaliseerd rekeningstelsel voor de VME

Wat is het Minimum genormaliseerd rekeningstelsel en wat zijn de wettelijke verplichtingen?

Mede-eigendommen met méér dan 20 kavels zijn sinds 2010 verplicht om een dubbele boekhouding te voeren en mede-eigendommen met minder kavels wordt het sterk aangeraden. Als onderdeel hiervan is de syndicus ook verplicht om de mede-eigenaars in te lichten over het minimum genormaliseerd rekeningstelsel - ook gekend als de grootboekrekeningen - dat bij deze boekhouding wordt gehanteerd. Het minimum genormaliseerd rekeningstelsel is een schema van rekeningen (soort van categorieën) waarop iedere journaalpost ingebracht moet worden. Deze rekeningen zijn opgedeeld in klassen (1 tot 7) en worden aan ofwel de activa- of passivazijde van de balans geplaatst.

Wanneer de syndicus of boekhouder een boeking inbrengt, doet hij dat éénmaal op één of meerdere rekeningen aan de activa-zijde en éénmaal op één of meerdere rekeningen aan de passiva-zijde. Maakt hij nadien de inventaris op, komen de activa en passiva overeen in een overzichtelijk systeem. 

bron: CBN brochure voor mede-eigenaars (FOD Justitie 2012)

Waarom is de Syndicus dan eigenlijk wettelijk verplicht het rekeningstelsel mee te delen aan de mede-eigenaars? De hoofdreden is natuurlijk controle vereenvoudigen, want hij heeft ook de mogelijkheid om het minimum rekeningstelsel uit te breiden met (sub-)rekeningen. Zo kan hij bijvoorbeeld per eigenaar een rekening toevoegen onder '4100: opgevraagd voorschot reservekapitaal' om bij het opmaken van de jaarlijkse inventaris iedere eigenaar een gepersonaliseerde afrekening te kunnen bezorgen (zie verder).

Als de syndicus dit zorgvuldig en correct doet, is dit een grote stap richting een eenvoudige en transparante boekhouding. Zowel voor de syndicus als de VME is dit dus een must.

Het minimum genormaliseerd rekeningstelsel in SyndicusOnline

Via SyndicusOnline kan de syndicus héél eenvoudig het rekeningstelsel delen met de eigenaars. Onder het menu-item afrekeningen vindt u het item 'Het grootboek (rekeningstelsel)'. Hier hoeft u enkel de extra rekeningen die u als syndicus toevoegt in te geven. 

Met een eenvoudige tool kan u bij het toevoegen zien wat de andere (sub-)rekeningen zijn en dewelke u al hebt ingegeven. 

Deze extra toegevoegde rekeningen worden samen met het minimum genormaliseerd rekeningstelsel door middel van een zéér overzichtelijke treeview in het bewoners-gedeelte weergegeven.

 

Voor meer info, contacteer SyndicusOnline of schrijf u in op de nieuwsbrief!